Webserver aanpassingen doorgevoerd op nieuwe shared webhosting omgeving

Na enige tijd getest te hebben op een van de servers zijn er vandaag aanpassingen gemaakt in de webserver settings op alle servers in de nieuwe shared webhosting omgeving. Dit naar aanleiding van stabiliteitsproblemen bij piek momenten. Deze aanpassingen in de configuratie van de webserver hebben de problemen opgelost.

Uiteraard blijven we de servers monitoren en actie ondernemen bij onregelmatigheden.

Reacties zijn gesloten.